Missie, visie, strategie 

Visie 
Een Limburg met gelijke kansen voor iedereen, in het bijzonder voor vrouwen.

Missie  
Inzetten op bewustwording en verandering door te informeren, agenderen, trainen, activiteiten te organiseren en samen te werken.  

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

  • Respect voor verschillen: laat iedereen eigen keuzes maken in het leven, maar zorg voor bewustwording van de (eventuele) gevolgen die keuzes kunnen hebben. 
  • Economische zelfstandigheid: een voorwaarde voor een zelfredzaam en (financieel) gezond leven is economische onafhankelijkheid. 
  • Gelijkwaardigheid: mannen en vrouwen zijn niet altijd gelijk, maar wel gelijkwaardig.
  • Met elkaar: de aanpak van genderongelijkheid doen we vooral met elkaar. Verbinden, samenwerken en groeien. 
  • Weerbaarheid: door vrouwen sterker te maken, maken ze het ook voor zichzelf veiliger. Bewustwording van de huidige positie van vrouwen. 

Pitch
Voor een Limburg met gelijke kansen voor iedereen – in het bijzonder voor vrouwen. Van werk tot ouderschap en van geld tot politiek. SharePower geeft informatie, trainingen, organiseert activiteiten en werkt samen, zodat jij aan de slag kan!  

Verhaal achter de naam SharePower 
Kennis is kracht, kennis is macht. Wij delen deze kennis als positieve, proactieve en behulpzame sisterhood. SharePower. Dit doen wij op een open en eerlijke manier. We zijn samen verantwoordelijk voor gelijke kansen.

Share Knowledge
Share Experience 
Share Positivity 
Share Sisterhood  
Share Honesty  
Share Responsibility 
Share Power