Gepubliceerd op
dinsdag 7 maart 2023Iris Erkens

Mijn naam is Iris Erkens, 28 jaar jong en woon in Heerlen 

Ik ben opgegroeid op een boerderij, waar mijn broers en ik alle ruimte hadden om de omliggende natuur te ontdekken. 

Daarna heb ik een MBO opleiding in Weg- en Waterbouw afgerond en later een HBO studie in Bouwtechnische Bedrijfskunde. Momenteel werk ik bij Rijkswaterstaat als Omgevingsmanager aan verschillende projecten, zoals de vervanging van 100 jaar oude duikers en sifons onder de scheepvaartkanalen en opgave vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met ons Limburgse watersysteem ben ik dus al redelijk bekend. 

Sinds 1,5 jaar ben ik actief als burgercommissielid voor de Provinciale commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Door de inhoud van deze commissie heb ik veel geleerd over de staat van ons landschap en de natuur en bovenal de cruciale rol die Water daarin speelt. Ik wil mij meer inzetten om ons mooie Limburgse Landschap toekomstbestendig en natuurvriendelijker te maken. Daarvoor zet ik graag mijn kennis over Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landbouw. 

Om die reden heb ik mij namen Water Natuurlijk verkiesbaar gesteld als kandidaat voor het bestuur van Waterschap Limburg.