Gepubliceerd op
maandag 27 februari 2023Josette Van Wersch

Mijn naam is Josette Van Wersch. Vanuit het mooie Heuvelland werk ik als dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg. 
De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om de extreme wateroverlast en droogte in Limburg aan te pakken. Dat doe ik altijd samen met betrokken partijen, zoals gemeenten, provincie, agrariërs, terreinbeheerders, en met u als inwoner van Limburg.

Het huidige klimaat blijft veranderen en is onderhevig aan forse extremen. Naast de wateroverlast kampen we sinds 2018 met periodes van extreme droogte met lage waterstanden en droogvallende beken.

De komende bestuursperiode zet ik mij met veel enthousiasme graag weer voor u in om Limburg te beschermen tegen wateroverlast en droogte. Ik vraag daarom uw stem op 15 maart 2023.

Mijn motto is:

Samen in Balans! Voor Veilig, Voldoende en Schoon Water. Mét en voor alle inwoners van Limburg.

Stem op 15 maart Waterbelang Heuvelland, lijst 6 nummer 1 Josette Van Wersch